Armiks

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Armiks Sp. z o.o.

Armiks
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Armiks" Sp. z o.o.
ul. Swoszowicka 1
30-542 Kraków
fax: (012) 452 28 01
tel: (012) 452 26 86
e-mail: armiks@armiks.com.pl

Armiks

Uwaga: Zmiana adresu siedziby firmy na:

ul. Biskupińska 21
30-732 Kraków

Nowy nr faxu: 12 452 26 60

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ARMIKS Sp. z o.o. powstało w 2002 roku. Siedziba firmy mieści się w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 21. Kadrę firmy ARMIKS Sp. z o.o. stanowią długoletni wykwalifikowani pracownicy byłych Wojskowych Zakładów Uzbrojenia Nr 1 w Krakowie...Więcej

PPU ARMIKS Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:
  • Ślusarstwo w pełnym zakresie
  • Obróbka tokarsko-frezerska i szlifierska
  • Obróbka cieplna
  • Oczyszczanie mechaniczno-komorowe
  • Czernienie (oksydowanie)
  • Prace elektryczno-elektroniczne
  • Naprawa sprzętu optycznego...Więcej

Nasze wyroby:

Podnośnik lekkich figur bojowych typu PPL-2A/P

więcej...
Podnośnik lekkich figur bojowych typu PPL-2A/P
close

Przeznaczenie wyrobu:

Podnośnik lekkich figur bojowych typu PPL-2A/P przeznaczony jest do szkolenia w wykrywaniu i niszczeniu celów podczas strzelań szkolnych i sprawdzających oraz ćwiczeń taktycznych z broni ręcznej i pokładowej poprzez zdalne ukazywania i chowania figur bojowych oraz przesyłanie informacji zwrotnej o trafieniu figury przy użyciu pulpitów przewodowych i bezprzewodowych.

Podnośnik lekkich figur bojowych typu PPL-2A wersja WSB-04

więcej...
Podnośnik lekkich figur bojowych typu PPL-2A wersja WSB-04
close

Przeznaczenie wyrobu:

Podnośnik lekkich figur bojowych typu PPL-2A wersja WSB-04 przeznaczony jest do szkolenia w wykrywaniu i niszczeniu celów podczas strzelań szkolnych i sprawdzających oraz ćwiczeń taktycznych, z broni ręcznej i pokładowej poprzez zdalne ukazywanie i chowanie figur bojowych oraz przesyłanie informacji zwrotnej o trafieniu figury przy użyciu pulpitów przewodowych i bezprzewodowych (radiowych).

Podnośnik lekkich figur bojowych typu PPL-2A

więcej...
Podnośnik lekkich figur bojowych typu PPL-2A
close

Przeznaczenie wyrobu:

Podnośnik lekkich figur bojowych typu PPL-2A jest przystosowany do sterowania przewodowego i przeznaczony do zdalnego ukazywania i chowania lekkich figur bojowych oraz przesyłania informacji o trafieniu podczas strzelań szkolnych i sprawdzających oraz ćwiczeń taktycznych z broni ręcznej i pokładowej.

Podnośnik lekkich figur bojowych typu OBROTNIK

więcej...
Podnośnik lekkich figur bojowych typu OBROTNIK
close

Przeznaczenie wyrobu:

Podnośnik lekkich figur bojowych typu OBROTNIK jest przystosowany do sterowania przewodowego i bezprzewodowego. Podnośnik przeznaczony jest do zdalnego ukazywania i chowania lekkich figur bojowych (przyjaciel/wróg) poprzez obrót dokoła osi figury oraz przesyłania informacji o trafieniu podczas strzelań z broni ręcznej i pokładowej.

Podnośnik ciężkich figur bojowych typu PPC-81 MR

więcej...
Podnośnik ciężkich figur bojowych typu PPC-81 MR
close

Przeznaczenie wyrobu:

Podnośnik ciężkich figur bojowych typu PPC-81 MR przeznaczony jest do szkolenia załóg czołgów i BWP w wykrywaniu i niszczeniu celów podczas strzelań szkolnych, sprawdzających i ćwiczeń taktycznych z broni pokładowej poprzez zdalne ukazywanie i chowanie figur bojowych oraz przesyłanie informacji zwrotnej o trafieniu figury. Przystosowany jest do sterowania przewodowego i bezprzewodowego.

Zasilacz sieciowy typu WZS-93

więcej...
Zasilacz sieciowy typu WZS-93
close

Przeznaczenie wyrobu:

Zasilacz sieciowy typu WZS-93 przeznaczony jest do zasilania podnośników figur bojowych typu PPL-2A, PPC-81-MR wszystkich wersji, podczas strzelania z broni strzeleckiej i maszynowej.

Czujnik inercyjny typu WCI-01

więcej...
Czujnik inercyjny typu WCI-01
close

Przeznaczenie wyrobu:

Czujnik inercyjny typu WCI-01 przeznaczony jest do rejestrowania trafienia figury bojowej wykonanej z płyty spilśnionej, zapewniając wizualizację efektu trafienia poprzez opuszczenie figury. Czujniki inercyjne typu WCI-01 współpracują z podnośnikami lekkich i ciężkich figur bojowych stosowanych w Wojsku Polskim na strzelnicach garnizonowych i poligonowych. Pośredniczą one w przedstawieniu całkowitego odzwierciedlenia trafienia w figurę bojową, tym samym zapewniając prawidłową ocenę procesu szkolenia.

Urządzenie do oświetlenia figury bojowej typu PO-08

więcej...
Urządzenie do oświetlenia figury bojowej typu PO-08
close

Przeznaczenie wyrobu:

Urządzenie do oświetlenia figury bojowej typu PO-08 przeznaczona jest do demaskowania figury bojowej podczas ćwiczeń z obserwacji i rozpoznawania i strzelań nocnych na strzelnicach garnizonowych oraz poligonowych z broni strzeleckiej i działowej.

Śruba mikrometryczna Typu PRB-1

więcej...
Śruba PRB-1 (śruba mikrometryczna)
close

Przeznaczenie wyrobu:

Śruba PRB-1 zwana śrubą mikrometryczną służy do przesunięcia muszki w poziomie w rodzinie broni strzeleckiej AK podczas indywidualnego przystrzeliwania broni, bądź po jej remoncie.

Sterownik przewodowy dla 5 celów

więcej...
Sterownik przewodowy dla 5 celów
close

Przeznaczenie wyrobu:

Sterownik przewodowy dla 5 celów przeznaczony jest do sterowania maksymalnie pięcioma podnośnikami lekkich i ciężkich figur bojowych typu PPL-2A, PPL-2A/P i PPC-81 podczas ćwiczeń a także nauki strzelania z broni ręcznej i maszynowej. Zapewnia sterowanie indywidualne i grupowe celami jak i również realizowanie programów szkoleniowych.

Urządzenie celu ruchomego broni ręcznej i maszynowej typu PRM-4

więcej...
Urządzenie celu ruchomego broni ręcznej i maszynowej typu PRM-4
close

Przeznaczenie wyrobu:

Urządzenie celu ruchomego broni ręcznej i maszynowej typu PRM-4 przeznaczone jest do przemieszczania w sposób kontrolowany lekkich celów ruchomych przy zastosowaniu różnych systemów sterowania. Urządzenie jest modernizacją istniejących na wyposażeniu Bazy Szkoleniowej Wojsk Lądowych urządzeń do przemieszczania po torowiskach figur bojowych z zakresu 23÷40 (Album tarcz i figur bojowych – sygn. Szkol. 565/76) do współczesnych programów strzelań i wymogów BHP.

Stojak do mocowania broni strzeleckiej (uniwersalny) typu TS-93

więcej...
Stojak do mocowania broni strzeleckiej (uniwersalny) typu TS-93
close

Przeznaczenie wyrobu:

Stojak uniwersalny typu TS-93 do mocowania broni strzeleckiej przeznaczony jest do nauki celowania w pozycji leżąc i stojąc. Służy również do przestrzeliwania broni.

Ekran do "Trójkąta błędów" typu TE-78

więcej...
Ekran do "Trójkąta błędów" typu TE-78
close

Przeznaczenie wyrobu:

Ekran do "Trójkąta błędu" typu TE-78 przeznaczony jest do nauki i sprawdzania jednolitości celowania oraz wykrywania błędów podczas celowania z broni strzeleckiej.

Muszka pokazowa uniwersalna typu TM-70

więcej...
Muszka pokazowa uniwersalna typu TM-70
close

Przeznaczenie wyrobu:

Muszka pokazowa uniwersalna typu TM-70 przeznaczona jest do wstępnej nauki ustawiania przyrządów celowniczych tj. do demonstrowania szkolonym prawidłowego położenia muszki w stosunku do szczerbiny oraz zgrywania przyrządów celowniczych w stosunku do celu. Służy też do omówienia nieprawidłowego zgrywania (ustawienia) przyrządów celowniczych.

Szkła kontrolne typu TK-1, TK-kbk, TK-64

więcej...
Szkła kontrolne typu TK-1, TK-kbk, TK-64
close

Przeznaczenie wyrobu:

Szkła kontrolne uniwersalne typu TK-1, TK-kbk, TK-64 przeznaczone są do kontroli prawidłowego celowania przed i w trakcie ściągania języka spustowego.

PPU ARMIKS Sp. z o.o. posiada:

  • Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.
  • Certyfikacje systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008.
  • Certyfikacje AQAP 2110:2009 wydaną przez NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.